shopup.com

ดูบทความแนะนำธุรกิจหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ

แนะนำธุรกิจหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ

 


 

 

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบ้น  เพราะว่ามีข้อดีหลายอย่าง เช่น

 

1. ทำรายได้ให้กับเราได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

2. ไม่ต้องจ้างคนมาคอยดูแล

3. ไม่ต้องห่วงเรื่องความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

4. อุปกรณ์ใช้งานง่ายและดูแลรักษาง่าย

 

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจึงเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของมามากแล้ว เห็นได้จากจำนวนตู้ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายนั่นเอง  ทำให้ในขณะนี้มีผู้สนใจทำธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก

 

อัตรากำไรของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

1. ตู้น้ำหยอดเหรียญ

การคิดกำไร คือ ราคาขายน้ำ - ค่าใช้จ่าย ซึ่งมี ดังนี้

1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาและไฟฟ้า) หากเช่าพื้นที่ตามอาคารชุด หรือ อพาร์ทเมนต์ จะอยู่ที่ประมาณ 15% ของรายได้

แต่หากเช่าพื้นที่ตามชุมชน หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10% ของรายได้

2) ค่าไส้กรอง เป็นค่าใช้จ่ายหลักของการผลิตน้ำ จะคิดอายุจากปริมาณน้ำที่ผ่าน คือ น้ำผ่านมาก ก็จะอายุสั้นลง ดังนั้น จึงสามารถคิดค่าไส้กรองเป็น % เทียบรายได้ได้เลย คือ ประมาณ 10% ของรายได้

3) ค่าซ่อมบำรุง เป็นค่าใช้จ่ายโดยอ้อม คือ ในแต่ละเครื่องมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปกติจะอยู่ที่ 10% ของรายได้ทั้งหมด

4) ค่าเช่าพื้นที่ ประมาณ 15 - 40% ขึ้นอยู่กับแต่ละที่

หมายเหตุ: คิดรายได้จากการขายน้ำที่ลิตรละ 1 บาท

จากรายการดังกล่าว

หากไม่ได้เช่าพื้นที่  กำไรจะอยู่ประมาณ  70% ของรายได้

หากเช่าพื้นที่ในอัตรา 25%  กำไรจะอยู่ประมาณ  45% ของรายได้

 

2. เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ

 การคิดกำไร คือ ราคาค่าซักผ้า - ค่าใช้จ่าย ซึ่งมี ดังนี้

1) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาและไฟฟ้า) หากเช่าพื้นที่ตามอาคารชุด หรือ อพาร์ทเมนต์ จะอยู่ที่ประมาณ 30% ของรายได้

แต่หากเช่าพื้นที่ตามชุมชน หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20% ของรายได้

2) ค่าซ่อมบำรุง เป็นค่าใช้จ่ายโดยอ้อม คือ ในแต่ละเครื่องมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปกติจะอยู่ที่ 10% ของรายได้ทั้งหมด

3) ค่าเช่าพื้นที่ ประมาณ 15 - 40% ขึ้นอยู่กับแต่ละที่

จากรายการดังกล่าว

หากไม่ได้เช่าพื้นที่  กำไรจะอยู่ประมาณ  70% ของรายได้

หากเช่าพื้นที่ในอัตรา 25%  กำไรจะอยู่ประมาณ  45% ของรายได้

  

จะเห็นว่าผลกำไรค่อนข้างดีเลย เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ทุกธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง การซื้อตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมาติดตั้งก็มีควา่มเสี่ยง เช่นกัน ดังนี้

1. ความคุ้มค่าทางธุรกิจ

2. ความปลอดภัยต่อการโจรกรรม

3. ความทนทานและการดูแลรักษาจากผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ

4. ความสะอาดได้มาตรฐานที่ อย.ควบคุมอยู่

 

ดังนั้น ในการหาทำเลที่ติดตั้งจึงจำเป็นต้องพิจารณาเป็นพิเศษ  โดยหลักการพิจารณามีดังนี้

1. ต้องอยู่ในแหล่งชุมชน  และแหล่งชุมชนนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ดื่มน้ำของเรา

2. ต้องอยู่ในจุดที่มีมองเห็นอย่างชัดเจน หรือเป็นจุดเด่นให้ลูกค้าเห็นได้ง่าย

3. ต้องไม่อยู่ในซอก หรือจุุดที่ล่อแหลมต่อการโจรกรรม

4. ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ท่อน้ำทิ้ง, ถังขยะ, จุดวางกองของ เป็นต้น

5. ต้องอยู่ในที่ร่ม เพื่อป้องกันความร้อนจากแดดมาทำให้อุปกรณ์ภายในร้อนจัด

6. ต้องไม่อยู่ในที่ที่มีฝนสาด หรือ ฝุ่นมาก  เพราะจเข้าไปในตัวตู้ทำความสกปรกและทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานลดลง

 

11 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 29342 ครั้ง

Engine by shopup.com